Activititeiten

Oude en nieuwe activiteiten van het Platform Buurtschappen Hof van Twente

Hoewel het platform Buurtschappen op 12 oktober 2009 als stichting opgericht is, bestaat deze in feite al sinds 13 juni 2002, toen de eerste bijeenkomst plaats vond in buurtschapsgebouw Hengelerhook in Kerspel Goor.
Hieronder treft u een aantal activiteiten, die in de loop der jaren ondernomen zijn of nu nog actueel.

Tijdens de voorjaarlijkse vergadering op 26 maart 2015 werd het 12½ jarig jubileum van het Platform Buurtschappen Hof van Twente gevierd. Alle besturen uit de 13 buurtschappen waren ruim vertegenwoordigd in De Hoff in Azelo. En ook Dienie Rikkert-Elkink, de juist door de gemeente aangestelde nieuwe contactambtenaar voor de buurtschappen.

In de loop der jaren zijn veel successen behaald, door de prima samenwerking, onderling maar ook met de gemeente en andere instanties. Burgemeester Ellen Nauta, die speciaal voor deze gelegenheid aanwezig was, onderstreepte die goede contacten en prees de onderlinge band tussen de buurtschappen.

Het PBHvT heeft 10 jaar gepleit voor een Status Aparte voor de buurtschappen. De structuur is heel anders dan in kernen en daarom is maatwerk van belang. Buurtschappen zijn onderling zeer solidair en wars van jalouzie. Op 2 mei 2013 ondertekenden burgemeester Jeroen Goudt en voorzitter Wim Jansen een convenant, waarin vastgelegd de bijzondere positie van de buurtschappen en hoe daarmee om te gaan.

De in opdracht van de gemeente Hof van Twente in 2012 opgestelde Scholenvisie vormt een rechtstreekse bedreiging voor alle 7 buurtschapsscholen. Onder regie van het PBHvT slagen die buurtschappen in samenwerking met het schoolbestuur (OPO) er in om de gemeente op andere gedachten te brengen. Door toevoeging van een addendum is de dreiging van sluiting van de baan.

Evenals in 2008 maakte de burgemeester op uitnodiging van het PBHvT in 2012 weer een tour langs alle buurtschappen. Dit keer was ook de brandweer mee om toelichting te geven over vermeend gebrek aan bluswater in het buitengebied en de politie vanwege de vele schuurinbraken. De afzonderlijke buurtschappen organiseerden de goed bezochte avonden zelf en droegen ook de onderwerpen aan.  Het college was goed voorbereid en mede daarom waren de bijeenkomsten zinvol.

In november 2010 kwam de onheilstijding dat de peuterspeelzalen in Azelo, Deldenerbroek, Markvelde en Wiene op zeer korte termijn zouden worden gesloten. Onder regie van het Platform Buurtschappen Hof van Twente en met medewerking van de gemeente werd uiteindelijk voorjaar 2011 bewerkstelligd dat in al deze vier buurtschappen de kinderopvang kon blijven voort bestaan.

De buurtschappen hechten aan hun identiteit. Inwoners vroegen om de grenzen van hun buurtschap weer net als vroeger aan te geven met borden. De gemeente zegde dit toe. Door goed overleg tussen het Platform Buurtschappen Hof van Twente en de gemeente werden voorjaar 2010 alle buurschappen voorzien van naamborden.

In alle buurtschappen worden veel sociaal-culturele activiteiten georganiseerd, met name ook voor ouderen en jongeren. Subsidies voor deze gemeentelijke speerpunten van beleid gingen echter naar organisaties in de kernen. Het Platform Buurtschappen heeft het voor elkaar kunnen krijgen dat vanaf 2009 de 13 buurtschappen onderling een bedrag kunnen verdelen om deze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.

In het kader van Gebiedsgericht Werken bezocht de gemeente de 6 kernen. Inwoners van de buurtschappen werden geacht ook die bijeenkomsten te bezoeken. Na aandringen van het Platform Buurtschappen bezocht het college voorjaar 2008 met een stevige delegatie alle 13 buurtschappen afzonderlijk. De bedoeling is dat dit nu eens in de 4 jaar gebeurt.

De gemeente verstrekte alle buurtschappen hetzelfde bedrag als tegemoetkoming in het onderhoud van het buurtschapsgebouw. Het Platform Buurtschappen heeft onderling en er een billijker verdeling komt. Met de gemeente hebben we kunnen afspreken dat vanaf 2007 de buurtschappen die in de hoogste onderhoudskosten hebben jaarlijks het hoogste bedrag krijgen.

Vanwege landelijke wetgeving mocht niemand na 1 januari 2005 nog op het oppervlaktewater lozen. De gemeente wilde echter maar 400 van de 1600 percelen in het buitengebied op het drukriool aansluiten. Het Platform Buurtschappen heeft samen met de LTO de gemeente alsnog op andere gedachten kunnen brengen, waardoor iedereen een aansluiting kom krijgen.